jul
05
2017

KWK en CBB ORANISEREN INTERNE KENNISDAG UAV-GC

Geplaatst door KWK in Nieuws getagged met CBB, Kennisdag, KWK, UAV-GC

Op woensdag 5 juli hebben KWK en CBB (Centraal Bureau Bouwbegeleiding) een informatiemiddag georganiseerd voor circa 20 eigen medewerkers op het kantoor van KWK.

De aanwezigen hebben praktijkervaringen gedeeld over werken volgens de UAV-GC. Er is ingegaan op wat de UAV-GC betekent voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer en wat verschillen met andere contractvormen zijn. Ook is gesproken over de voor- en nadelen van de keuze voor UAV-GC voor een opdrachtgever. De ervaring is dat opdrachtgevers dit doen vanuit het beeld dat zij een deel van het financieel risico bij de markt kunnen leggen, maar zich niet altijd goed beseffen wat dit verder voor hen inhoudt. Zo moet er aan de voorzijde goed vastgelegd worden wat de eisen zijn aan het eindproduct en hoe de opdrachtgever wil dat de kwaliteit door de opdrachtnemer moet worden aangetoond tijdens de uitvoering. Daarnaast moet de opdrachtgever in de uitvoeringsfase op een andere wijze grip houden. 
 
De middag bevatte een interactief deel, waarbij in groepjes van één opdrachtgever en enkele opdrachtnemers een vraagspecificatie voor een woonhuis moet worden bepaald. De opdrachtnemers zochten op basis hiervan een huis uit voor de opdrachtgevers. Zo konden de aanwezigen ervaren wat de invloed kan zijn van de informatie die in een vraagspecificatie wordt vastgelegd op het eindproduct en de belangrijke rol die beide partijen hierin hebben. De conclusie was dat een dialoog tijdens een aanbestedingsfase onduidelijkheid tijdens het verdere proces kan voorkomen.
 
Tot slot is een aantal leerpunten uit casussen uit de praktijk besproken en zijn leerdoelen voor een volgende bijeenkomst geformuleerd, waarbij het idee is gevormd om dit gezamenlijk met opdrachtgevers en opdrachtnemers vorm te geven. Het is een geslaagde middag geweest, waarbij KWK en CBB elkaar beter hebben leren kennen en waarbij de basis is gelegd voor een verdere kennisverdieping op het gebied van UAV-GC.

Wij kijken uit naar het vervolg

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op