Bel 010 - 254 00 33

KWK Interim Professionals

De juiste mensen op de juiste plek.

Naast onze dienstverlening op het gebied van Organisatiegericht Huisvesten en Organisatiegericht Beheren beschikt KWK met haar Interim Professionals over een netwerk van adviseurs en projectmanagers waarmee wij betekenisvolle ruimtes creëren voor mensen die er iedere dag werken, leven en leren.
Wij zijn altijd op zoek naar talent en wij zetten graag de juiste professionals op de juiste plek. Heeft u interesse om via KWK bij een interessante opdrachtgever geplaatst te worden? Dan komen wij graag met u in contact.
Stuur ons uw CV of neem contact op met onze regisseur Interim Professionals Patrick IJtsma via ijtsma@kwkbv.nl of 06-18 19 81 53.

Beschikbare Interim Professionals
Bent u op zoek naar een Interim Professional voor uw bedrijf? Voor een kortere of langere periode? Bekijk onderstaand overzicht om te zien welke Interim Professionals KWK voor u beschikbaar heeft. In één oogopslag ziet u waar degene beschikbaar is en voor hoeveel uur per week.

Bekijk

Beschikbare vacatures
Vanuit KWK | Interim Professionals hebben wij al diverse vacatures opgevuld, onder andere bij de Provincie Flevoland en Spirit Jeugdhulp. Voor diverse opdrachtgevers zijn wij nog op zoek naar professionals. Onderstaand vindt u een overzicht van de beschikbare vacatures.

Bekijk

Overzicht beschikbare Interim Professionals en beschikbare vacatures:

Filter: Toon alles - Beschikbare Interim Professionals - Beschikbare vacatures
Beschikbaar: Sr. Project- en Facilitymanager
Zuid-Holland
35 jaar
40 uur
HBO

Beschikbaar per : 01-06-2019
Woonachtig        : Provincie Zuid-Holland
Inzet                     : 40 uur per week

Door mijn vele jaren ervaring op diverse terreinen van beheer en (her)huisvesting (zowel inhoudelijk als in de aansturing daarvan) kan ik een grote bijdrage leveren als project- of facilitymanager.
Ik ben een ervaren en energieke kandidaat met een creatieve persoonlijkheid die doelgericht te werk gaat. Ik ben zeer service gericht en tegelijkertijd zeer pragmatisch in mijn oplossingen.

Ik zorg ervoor dat het werk tijdig en binnen de gemaakte afspraken afgeleverd wordt en loop zeker wat stappen harder als dat nodig is.

Mijn kennis van zaken waar het gaat om het aansturen van verbouwingen, realiseren van verhuisbewegingen, maar ook het begeleiden van de vervanging van ICT-voorzieningen en het aansturen van de facilitaire dienst is groot. Op het gebied van facilitaire dienstverlening ben ik breed georiënteerd en inzetbaar.

Lees meer
Vacature: Senior Adviseur Huisvesting
Rotterdam
2 jaar
24 uur
HBO

Ben jij een ervaren professional met kennis en ervaring op het gebied van huisvesting? Wil jij graag jouw steentje bijdragen aan de complexe huisvestingsopgave van de grootste en meest zichtbare organisatie van Nederland? De sector Huisvesting zoekt een Adviseur Huisvesting voor het opstellen van diverse businesscases en haalbaarheidsstudies.

Als Adviseur Huisvesting voer je een breed pallet aan werkzaamheden uit die leiden tot of onderdeel zijn van de initiatiefase van huisvestingsprojecten. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is er contact met de uiteindelijke gebruikers van het vastgoed, gemeenten, projectontwikkelaars en vastgoed aanbieders. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van onderzoeksopdrachten, business cases en haalbaarheidsstudies voor nieuwe of te ontwikkelen locaties, je gebruikt hierbij de formats die door de politie gehanteerd worden.

Je gaat werken binnen team Ruimtemanagement onderdeel van de sector Huisvesting, je komt te werken binnen het team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van businesscases en haalbaarheidsstudies (ongeveer 8 medewerkers). Je onderhoudt contacten met collega’s binnen de sector Huisvesting van de teams projectmanagement, technisch beheer en het uitvoeringsprogramma. Daarnaast is er tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden contact met de uiteindelijke gebruikers van het vastgoed, gemeenten, projectontwikkelaars en vastgoed aanbieders.

Taken en verantwoordelijkheden:
* Het op hoofdlijnen vertalen van werkprocessen naar de huisvestingsbehoeften van de diverse te huisvestenonderdelen;
* Het vertalen van de huisvestingsbehoeften naar varianten;
* Het kwalitatief en financieel wegen van de diverse varianten en adviseren over de voorkeursvariant en deze ter besluitvorming voorleggen aan de stuurgroep;
* Het opstellen van onderzoeksopdrachten en business cases en uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor nieuwe of te ontwikkelen locaties;
* Het beheren, analyseren, evalueren en optimaliseren van formats, rekentools, onderzoeksopdrachten en business case modellen;
* Het bevorderen van de deskundigheid van collega’s door specialistische kennis en vaardigheden over te dragen.

Lees meer
Vacature: Projectleider Procesmanagement
Gelderland
5 jaar
36 uur
HBO

Bedrijfsvoering is een onderdeel van Provincie Gelderland waarin medewerkers dienstverlenend zijn aan anderen binnen de organisatie, aan elkaar en in kleine mate aan anderen buiten de organisatie. Bedrijfsvoering bestaat uit de afdelingen: Communicatie, Facilitaire Dienstverlening (FD), Financiën, Informatievoorziening en Automatisering (I&A) en Personeel en Organisatie (P&O), waar in totaal ongeveer 600 mensen werken. De werkzaamheden zijn facilitair ten opzichte van de provinciale organisatie, maar worden ook beïnvloed van buitenaf. Er wordt samengewerkt aan zeker 300 verschillende producten en diensten die gevraagd en aangeboden worden.

Procesmanagement draagt in de ogen van Provincie Gelderland bij aan een verbetering van de dienstverlening, want het helpt te bepalen hoe de kwaliteit verbeterd kan worden en om snel in te kunnen spelen op veranderingen. O.a. om die reden wil Provincie Gelderland procesmanagement integraal en uniform aanpakken en ondersteund worden bij de onderliggende doelen. Om van elkaar te leren, om de verbinding te kunnen leggen tussen de processen, om met de vastgelegde processen te kunnen communiceren over wat er binnen Bedrijfsvoering gebeurt en om te meten wat de prestaties zijn en of de klanttevredenheid verandert.

De Provincie Gelderland zoekt iemand met daadkracht: om echt dingen voor elkaar te krijgen, om iedereen erbij te betrekken en om keuzes af te dwingen welke processen beschreven gaan worden. En hij/zij moet pragmatisch ingesteld zijn: zelf een eerste opzet maken van een procesbeschrijving om het wiel aan het draaien te krijgen of het later reviewen van gemaakte procesbeschrijvingen.

Taken en verantwoordelijkheden :
* De projectleider is het aanspreekpunt voor de verschillende belanghebbenden en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht en de oplevering van het resultaat.
* De projectleider zet de procesmanagementorganisatie op, met zowel interne als externe mensen en is verantwoordelijk voor de samenwerking binnen dat team en voor de coaching van de teamleden.
* De projectleider creëert overzicht, onderhoudt de relatie met Opdrachtgever en signaleert risico’s die het project in gevaar kunnen brengen.
* Verder zorgt de projectleider voor afstemming tussen de verschillende afdelingen.

Lees meer
Beschikbaar: Sr. Projectmanager
Regio Den Haag
25 jaar
40 uur
WO

Beschikbaar per       : 01-01-2019
Woonachtig              : Regio Den Haag
Inzet                           : 40 uur per week

Ik heb meerdere jaren ervaring als ontwerper en projectleider van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties voor gebouwen.

Begonnen als ontwerper van HVAC- en werktuigbouwkundige installaties, heb ik hoofdzakelijk gewerkt als projectteamleider en programmamanager voor groot onderhoud projecten van gebouwgebonden installaties in verschillende soorten gebouwen op kantoorlocaties van Shell en Amsterdam Airport Schiphol (KLM).

Ik werkte in de kantoren van Shell Rijswijk en Den Haag en kende mijn weg binnen de organisatie. Ik ben bekend met alle relevante tools voor ICT- en projectmanagement.

Lees meer
Vacature: Adviseur Planmatig Onderhoud
Rotterdam
3 jaar
36 uur
HBO

De sector Huisvesting van de Dienst Facility Management, onderdeel van het Politiedienstencentrum, bestaat uit de teams Ruimtemanagement, Projectmanagement en Technisch Beheer. De sector richt zich op het optimaal faciliteren van het korps bij de realisatie van zijn huisvestingsbehoefte op functioneel, financieel en technisch gebied. De sector Huisvesting is geconcentreerd ingericht, echter de medewerkers werken daar waar de projecten worden uitgevoerd.

Je bent regisseur van de uitvoering van het planmatige onderhoud aan politiepanden en -installaties, met name in de eenheid Rotterdam. Jouw ‘spelers’ zijn de huisvestingsmedewerkers van het team Facility Services, externe projectleiders en adviseurs, een Projectmanagement Ondersteuner, de Coördinator en de Technisch Adviseurs van team Technisch Beheer.

Taken en verantwoordelijkheden:
* Je beoordeelt en accordeert mutaties in het vastgestelde onderhoud jaarplan.
* Je bent verantwoordelijk voor de inhuur en de aansturing van externe uitvoeringscapaciteit; deze zogenaamde ‘flexpoolers’ die worden ingezet ter versterking van de uitvoeringscapaciteit van de teams Facilitaire Services.
* Je signaleert tijdig (dreigende) knelpunten in de uitvoering van de jaarschijf Planmatig Onderhoud en zoekt actief en in overleg met je collega’s naar effectieve oplossingen daarvoor.
* Je betrekt tijdig en op een zorgvuldige manier de kennis en ervaring in de FM-organisatie ten behoeve van een effectieve en efficiënte uitvoering van de jaarschijf planmatig onderhoud.

Lees meer
Bent u op zoek naar een projectmanager en bent u nieuwsgierig geworden wat KWK | Interim Professionals voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze regisseur Interim Professionals Patrick IJtsma via ijtsma@kwkbv.nl of 06-18 19 81 53.