Veiligheidsregio Haaglanden

Domein: Veiligheid
Projectomschrijving:

Het bestaande oefencentrum van Brandweer Haaglanden voldoet niet meer. Samen met Fireware hebben wij de wensen en eisen ten behoeve van een nieuw oefencentrum opgehaald onder de manschappen door middel van een aantal intensieve sessies. Er bleek grote behoefte te zijn aan een centrum dat de mogelijkheid biedt tot het opzetten van realistische en complexe oefenscenario's. Daarnaast bleek een belangrijke succesfactor de mogelijkheid om te blijven variëren in de scenario's. Op basis van de uitkomsten van de sessies en een aantal gesprekken met belangrijke functionarissen, is een globaal PvE en een 3D-visualisatie opgesteld. Om de VRH verder te helpen met de besluitvorming is daarnaast een aantal varianten met bijbehorende investeringskostenramingen gemaakt.

Gegevens:
  • 51 ploegen beroepsbrandweermensen
  • 330 vrijwillige brandweermensen
Werkzaamheden:
  • Opstellen Business Case
  • Plan van Aanpak
  • Brainstormsessies met gebruikers
  • Programma van Eisen
  • Opstellen van scenario´s en investeringskostenramingen
Bijzonderheden:
  • geschikt voor opleiding Manschap A
  • arbeidshygiëne als belangrijk uitgangspunt
  • hout- en gasgestookt
Deel dit project op:
Nieuwsgierig geworden wat we voor u kunnen betekenen?
Maak een afspraak