sep
20
2018

Welzijn en leergenot voorop tijdens verbouwing Oscar Romeroschool

Geplaatst door KWK in Nieuws

Wanneer je de Oscar Romeroschool in Rotterdam Crooswijk binnenwandelt, ervaar je het meteen: dit is een school voor iedereen. Kinderen kunnen zich hier thuis voelen, er heerst saamhorigheid, er is respect voor elkaar en het is een ontmoetingspunt in de wijk.

Wat echter ook zichtbaar is, is het achterstallig onderhoud en de veroudering waar de school mee kampt. De gemeente heeft besloten dat hier nu iets aan gedaan moet worden. De ORS maakt daarmee deel uit van het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Rotterdam.

In 2016 is door de RVKO (Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs) besloten dat het schoolgebouw zodanig technisch, ruimtelijk functioneel en duurzaam verbeterd moet worden dat dit voor een minimale termijn van 20 jaar het onderwijs van de Oscar Romeroschool (ORS) goed faciliteert. Met het besluit van de gemeente is de ORS de eerste grote renovatie van de 50 geselecteerde PO-scholen binnen het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Rotterdam.

Aangezien het in dit project om een complexe renovatie gaat (de school moet in gebruik blijven), en ervaring met een dergelijk project noodzakelijk is, is KWK aangetrokken om het projectmanagement op zich te nemen. Samen met Linea Architecten, De Blaay-Van den Boogaard Raadgevende ingenieurs, van de Laar Adviseur in Bouwconstructies, Technisch Installatiebedrijf Schwagermann, Eekhout Bouw en Kuyvenhoven Electrotechniek wordt een professionele bijdrage geleverd aan de realisatie van dit project.

Maar wat maakt deze renovatie nu zo kenmerkend en complex? Een gesprek met de betrokken schooldirecteur van de Oscar Romeroschool Peter Koedood en RVKO projectmanager huisvesting Ewald Tijhaar brengt verheldering.

De Oscar Romeroschool is van oudsher een Crooswijkse school. Peter Koedood was eerder directeur op een basisschool in Rotterdam-IJsselmonde en is sinds 2012 als directeur werkzaam op de ORS. De ORS is een katholieke school waar iedereen welkom is, ongeacht geloofsovertuiging of culturele achtergrond. “Iedereen moet zich hier thuis kunnen voelen,” zegt hij. “Men heeft hier respect voor elkaar zonder vooroordelen. Het kind staat voorop waardoor er maximaal leerrendement is voor elk kind: eerst het kind, dan de leerling. Spelend, ontdekkend en creërend leren; onderwijs dat competente rebellen voortbrengt,” aldus Peter Koedood.

“Er moet een goede balans zijn tussen inspanning en ontspanning, samen met elkaar beter worden en leren met én van elkaar,” vervolgt hij. “Het met elkaar in gesprek blijven over het onderwijsvak met het effect op kinderen in ogenschouw houdend, daar ligt de kracht van onze school,” zegt de toegewijde directeur. Typerend voor de ORS is dat het een echte buurtschool is die ook fungeert als ontmoetingspunt in de wijk.

Voor Peter Koedood staat één ding tijdens de renovatie voorop: het welzijn en leergenot van “zijn” kinderen. “Uiteraard wil je dat de renovatie zo min mogelijk impact heeft op de kinderen en dat is wel een uitdaging, want de school blijft gewoon in gebruik. We moeten het juiste onderwijsaanbod blijven garanderen.” Kenmerkend is dat er ‘gefaseerd’ verbouwd wordt. Omdat de school tijdens de verbouwing gewoon in gebruik blijft, wordt er in drie fases verbouwd.

De school bestaat uit een centraal middengebied met daaraan twee vleugels met elk acht lokalen. Momenteel is de school slecht te vinden in de wijk, dus onderdeel van de renovatie is een nieuwe entree aan de straatzijde. Deze entree wordt als eerste gerealiseerd en loopt de totale renovatietijd door.
Daarnaast wordt in drie fases verbouwd: eerst één vleugel met acht lokalen, vervolgens de tweede vleugel met acht lokalen en als laatste het centrale middengebied. Tussen elke fase door worden de lokalen verhuisd.

Eén van de belangrijkste aspecten van deze verbouwing is de verbetering van het binnenklimaat van de school. “Als het binnenklimaat in orde is, zijn ook de prestaties van de kinderen goed of zelfs beter,” aldus Peter Koedood.

De functionele verbeteringen van de renovatie bestaan uit aanbouw aan de straatzijde van de school met daarin de nieuwe entree. Daarin komt ook een trap voor de koppeling tussen de begane grond en de eerste verdieping. Verder worden op de begane grond en de eerste verdieping leerpleinen gecreëerd waar de kinderen kunnen spelen met elkaar en zullen alle klassen worden aangepast en onderling met elkaar in verbinding komen te staan.

Dat een dergelijke renovatie diverse uitdagingen heeft, mag duidelijk zijn. Eén van de belangrijkste uitdagingen is volgens opdrachtgever Ewald Tijhaar, projectmanager huisvesting bij de RVKO, dat “het welzijn en het leergenot voor de kinderen ook gedurende de renovatie voorop staat maar dat het onontkoombaar is dat er een bepaalde verstoring van dit proces zal zijn. Uiteindelijk moet de visie van de school ook goed aansluiten op de renovatie. Het is daarom van belang dat de juiste strategie en middelen gebruikt worden om het gewenste doel te bereiken.”

Ewald Tijhaar werkt sinds april 2017 aan het project en heeft vanaf dat moment veel overlegmomenten met KWK gekend over de te nemen keuzes en strategieën. ”Het is goed om een gezonde kritische houding naar elkaar te hebben, dat heeft gezorgd voor een professionele samenwerking met KWK,” zegt hij. “Bij een dergelijk project is het van belang dat de samenwerkende partijen goed op elkaar afgestemd zijn, dat er wederzijds vertrouwen is en dat er open en eerlijk gecommuniceerd wordt en dat is zeker het geval bij KWK en de RVKO,” stelt Ewald Tijhaar.
“Belangrijk in de aansturing van projecten is dat je als RVKO-opdrachtgever goede feedback geeft zodat de KWK-projectmanager goed kan handelen. In het geval van KWK hebben zij vaak aan een half woord genoeg en dat werkt zeer prettig,” aldus Ewald Tijhaar. Hij vervolgt lachend: “Soms zijn we elkaars klankbord en soms elkaars geweten!”

Momenteel bevindt de renovatie zich in fase 1 waarin gewerkt wordt aan de nieuwe entree en de eerste vleugel. Naar verwachting zal de hele renovatie bij de start van het schooljaar 2019-2020 afgerond zijn.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op