feb
05
2019

Haalbaarheidsstudies en arbeidshygiëne

Geplaatst door KWK in Nieuws

Regelmatig benaderen veiligheidsregio’s KWK met de vraag een onderhoudsplan op te stellen. Vaak blijkt er meer te spelen. “Om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het belangrijk dat we de vraag achter de vraag achterhalen”, vertelt Bas Kohlmann, partner en huisvestingsregisseur bij KWK.

In gesprek met opdrachtgever en gebruikers kan de conclusie worden getrokken dat er in aanvulling op het onderhoudsplan breder moet worden gekeken naar de toekomstbestendigheid van de gebouwen. Haalbaarheidsstudies kunnen dan uitkomst bieden.

“Bij haalbaarheidsstudies brengen we de verschillende gebruiksmogelijkheden in beeld plus de bijbehorende investeringskosten”, zegt Bas Kohlmann. “De brandweer is lang niet altijd geholpen met het wegwerken van achterstallig onderhoud. Het kan zijn dat de ligging van de kazerne eigenlijk niet ideaal is, de aanrijdroutes te lang, het gebouw te klein of juist te groot. Het is goed om al die aspecten in overweging te nemen bij het bepalen van je vastgoedstrategie.
Bij het maken van een haalbaarheidsstudie ligt de kracht van KWK in het stimuleren en meedenken vanaf het begin van het planproces door de ruimtelijke, functionele en technische eisen en wensen in kaart te brengen in de vorm van een Programma van Eisen. Op basis hiervan kan een investeringsraming worden opgesteld, waarbij een beeld en inzicht gegeven worden in de verschillende planmogelijkheden. Deze kunnen eenvoudig worden vergeleken met de bestaande situatie. Het kan helpen met het geven van een totaalbeeld van de toekomstmogelijkheden van een locatie of gebouw. Dit kan onder andere door inzicht te geven in de investeringskosten, de exploitatiekosten en gebruikersmogelijkheden.

Toekomstbestendige scenario’s
KWK heeft onder meer haalbaarheidsstudies uitgevoerd voor de kazernes in Dongen, Waalwijk, Beverwijk, Rotterdam en Oss. Bas Kohlmann: “Brandweer Brabant-Noord vroeg ons om een onderhoudsplan te maken voor de brandweerkazerne in Oss. Een pand uit 1972 dat niet meer voldoet aan de huidige functionele, ruimtelijke en wettelijke eisen. In aanvulling op het onderhoudsplan is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, waarin meerdere toekomstbestendige scenario’s zijn uitgewerkt. Uit deze studie bleek dat er op de korte termijn een aantal zaken speelden die de nodige aandacht konden gebruiken, waaronder de arbeidshygiëne.” KWK begeleidde de brandweer om de benodigde aanpassingen door te voeren. “En omdat de brandweer zelf het beste weet hoe ze te werk gaat, hebben wij samen met de medewerkers gekeken hoe we invulling konden geven aan de schone en vuile stromen en het verwerken van vervuilde, persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat bleek uiteindelijk een wasplaats te zijn, die inmiddels succesvol door de hele regio wordt gebruikt. Een ruimte met grote wasmachines, drogers en spoelapparatuur”, aldus Bas Kohlmann.

Veiligheid en arbeidshygiëne
Uit een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kan blijken dat er bouwkundige en installatietechnische aanpassingen gedaan moeten worden. Het geeft een helder beeld van alle risico’s binnen het bedrijf op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Bas Kohlmann: “De laatste jaren komt er bij de veiligheidsregio’s steeds meer aandacht voor veiligheid en arbeidshygiëne. Dat heeft enerzijds te maken met vernieuwde regelgeving en anderzijds met striktere handhaving. Er zijn bijvoorbeeld nog kazernes waar de brandweerlieden zich achter de brandweerwagen moeten omkleden. Dat is geen wenselijke en veilige situatie. KWK kan hierbij helpen door een voorstel te doen voor een herindeling van de bestaande kazerne. Daarnaast is het ook goed te bekijken welke zaken organisatorisch of technisch opgelost kunnen worden.”

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op