nov
14
2019

De toekomst van Vastgoedbeheer Nederlandse veiligheidsregio’s

Geplaatst door KWK in Nieuws getagged met kennis delen

Dit interessante thema stond centraal tijdens de rondetafelbijeenkomst welke eerder dit jaar plaatsvond. De rondetafelbijeenkomst werd door KWK samen met de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de veiligheidsregio Kennemerland georganiseerd.

Het doel van de rondetafelbijeenkomst was de Nederlandse veiligheidsregio’s te verbinden, kennis te delen en te netwerken met elkaar. Een mix van vertegenwoordigers van de Nederlandse veiligheidsregio’s, welke diverse functies op het gebied van vastgoed bekleden, was aanwezig bij de bijeenkomst. Met elkaar is gesproken en gediscussieerd over de toekomst van het Vastgoedbeheer en werd er stil gestaan bij de huidige situatie binnen de veiligheidsregio’s in Nederland.

LEGO SERIOUS PLAY
De middag werd door Sef Hendrickx van FireWare op inspirerende wijze geleid door middel van de inzet van LEGO. LEGO? Ja, LEGO! Voor de meesten ligt het LEGO tijdperk allang achter ons, maar tijdens de rondetafelbijeenkomst werden de felgekleurde blokjes weer tevoorschijn gebracht. LEGO SERIOUS PLAY is namelijk een methode om veranderings- en innovatietrajecten te visualiseren, te ontwikkelen, te begrijpen, en vorm te geven. De methode draait om het beantwoorden van een vraag door het bouwen van een model en verloopt volgens een vast stappenplan:

  1. De vraag stellen
  2. Bouwen
  3. Delen
  4. Reflecteren

Gedurende de bijeenkomst kregen de deelnemers drie verschillende vragen voorgelegd en vervolgens ‘bouwden’ zij afzonderlijk de antwoorden op de vragen met behulp van de LEGO blokjes. De gebouwde LEGO modellen dienden als metaforen. De deelnemers lichtten de betekenis van het door hen gebouwde model toe en reflecteerden hier vervolgens op om tot belangrijke inzichten en verbindingen tussen de modellen te komen. Tijdens de bijeenkomst werden de volgende vragen aan de deelnemers voorgelegd:

  • Wat betekent vastgoedbeheer voor u?
  • Waar loopt u op dit moment tegenaan ten aanzien van het vastgoedbeheer?
  • Hoe ziet u het vastgoedbeheer in 2030?

Achterover leunen tijdens de bijeenkomst was niet aan de orde. Alle aanwezigen werden door de inzet van de LEGO blokjes gestimuleerd om actief na te denken over de voorgelegde vragen. Het bleek een ideale methode om op een proactieve manier met elkaar het gesprek te voeren!

STANDAARD EN FLEXIBEL
Uit de resultaten van de LEGO SERIOUS PLAY sessie bleek dat de standaardisering en tegelijkertijd flexibiliteit van het Vastgoedbeheer een belangrijk onderwerp is binnen de veiligheidsregio’s. Verschillende veiligheidsregio’s waren van mening dat er veel tijd en energie uitgaat naar het ontwerpen van veiligheidsgebouwen. Zij zijn dan ook van mening dat veiligheidsgebouwen, waaronder brandweerkazernes, gestandaardiseerd zouden kunnen worden middels een blauwdruk om tijd en energie, en kosten te beperken. Ondanks het idee dat veiligheidsgebouwen gestandaardiseerd kunnen worden, zijn veiligheidsregio’s ook van mening dat de huisvesting een gevoel van eigenheid dient te hebben. Zij vinden het namelijk belangrijk dat er een bepaalde mate van karakteristieke en historische eigenschappen voor een bepaalde regio worden geïntegreerd in de huisvesting. Over de mate waarin eigenheid onderdeel dient te zijn van de huisvesting verschilden de veiligheidsregio’s van mening.

De flexibiliteit van vastgoed werd ook als een belangrijk aspect beschouwt. De huisvesting waarin de veiligheidsfuncties zijn ondergebracht dient geschikt te zijn voor meerdere functies binnen de veiligheidsregio. Ook dienen veiligheidsgebouwen van de toekomst flexibiliteit te bieden wanneer er veranderingen plaatsvinden ten aanzien van de hulpverlening. Bijvoorbeeld op het gebied van vrijwilligers. Daarnaast dient de huisvesting de samenwerking en verbinding met andere partners uit de veiligheidskolommen te bevorderen.

EEN BLIK VOORUIT
De brandweerkolom binnen de veiligheidsregio’s kenmerkt zichzelf als een grote familie. Brandweerlieden voeren met veel passie en enthousiasme hun taken uit. Wanneer er een blik wordt geworpen op de toekomst, worden de zorgen omtrent de vrijwilligers van de brandweer geuit. Veel brandweerkazernes kennen namelijk een te kort aan vrijwilligers, terwijl zij landelijk 80 procent van het korps uitmaken. De verwachting van de veiligheidsregio’s is dat dit te kort aan vrijwilligers in de komende jaren alleen nog maar toe zal nemen, wat een grote impact zal hebben op de brandweer. Tijdens de bijeenkomst is de discussie is gevoerd wat de ontwikkeling is van de vrijwilligers ten aanzien van de huisvesting. De verwachting is uitgesproken dat er minder kazernes zullen ontstaan, maar wel meer beroepskazernes opgezet zullen worden om de aanrijtijden te kunnen halen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op