apr
13
2023

Samen kun je meer dan alleen!

Geplaatst door KWK in Nieuws

Goed samenwerken met elkaar is belangrijk om iets met elkaar te bereiken. Want met elkaar kun je meer dan alleen! Samen richting hetzelfde doel werken kan soms lastig zijn, want iedereen is verschillend, maar het is ook heel waardevol.

Bij KWK vinden we samenwerking erg belangrijk. Er zijn meerdere redenen waarom succesvol samenwerken zo belangrijk is. Iedereen heeft een andere achtergrond. En dat is fijn, want het betekent dat je een probleem of uitdaging vanuit meerdere invalshoeken kunt bekijken. Zo leer je van elkaar. In een gesprek met KWK-collega’s Bas Kohlmann en Teun ter Voert en samenwerkingspartners Marien van Wijngaarden, Karina Zwankhuizen en Jac Joosen ontdek ik wat de kracht van samenwerking met hen doet.

Met Marien van Wijngaarden gaat de samenwerking met KWK alweer 10 jaar terug waarbij diverse mooie projecten de revue zijn gepasseerd, van meldkamers tot veiligheidsregio’s en van brandweerkazernes tot opvanglocaties. “Je kunt elkaars concurrenten zijn op projectniveau en het idee hebben dat je in elkaars vaarwater komt,” zegt Marien, “maar zo heb ik dat nooit gezien. Zoek elkaars krachten en vul elkaar aan.” Teun ter Voert beaamt dat: “Het is eigenlijk net als bij voetbal, dat spel speel je ook niet met 11 aanvallers, ieder heeft zijn eigen positie en vult elkaar aan.”

Meldkamer projecten
De samenvoeging van de meldkamers van de veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid was één van de eerste projecten waarbij KWK samen met Marien van Wijngaarden betrokken was. Een project waarbij (ver)bouwontwerpen afgestemd moesten worden op de gebruikerswensen en de toekomstige werkprocessen waarbij beide meldkamers volledig operationeel moesten blijven. “Met de ervaring van het samenwerken tijdens het project van de samenvoeging van de meldkamers voor de veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, hebben we gemerkt dat je veel van elkaar kunt leren. Waar de één zijn kracht ligt in de aanbestedingsfase of het Programma van Eisen, ligt de kracht van de ander in de ontwerp- en of uitvoeringsfase,” aldus Bas Kohlmann. Jac Joosen is ook al vanaf het eerste meldkamer project met veel passie betrokken bij diverse projecten die het team als projectgroep uitvoert. “Als goede directievoerder is Jac in de uitvoeringsfase de spil tussen de realisator/aannemer en wij als projectgroep,” vertelt Marien. “En altijd creatief om zijn doel te behalen!”, vult Bas aan. Teun vult nog aan dat het vertrouwenwekkend organiseren ook één van de mooie kwaliteiten is van Jac.

“Na de samenvoeging van de meldkamers hebben zowel KWK, als Marien van Wijngaarden diverse andere meldkamer projecten uitgevoerd,” gaat Bas verder. Iedereen heeft in verschillende regio’s diverse projecten gedaan waarbij telkens opnieuw gekeken werd naar de individuele meldkamer, want elke meldkamer blijft uniek. “De thema’s Licht, klimaat en akoestiek werden wel gekopieerd. In de nacht werd bijvoorbeeld de akoestiek gemeten en die gemeten norm is bij andere meldkamers gebruikt. Pas later kwam het idee om overige ‘best practices’ van het ene project over te nemen bij het andere project,” geeft Marien aan. Bas vervolgt: “Er was op dat moment nog geen Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), maar toen deze er wel was, hebben we het landelijk kunnen uitrollen”.

Kracht van teamwork
“Dat is overigens een mooi voorbeeld van teamwork en het goed op elkaar ingespeeld zijn als team,” zegt Teun. “Op woensdag kwam de opdracht binnen om het Landelijk Operationeel Team-Corona (LOT-C) te verhuizen naar een grotere locatie en op zaterdag moest alles operationeel zijn. De kracht van ons netwerk kwam daar echt om de hoek kijken: via Sjaak Seen van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond werd Marien ingeschakeld, die vervolgens KWK inschakelde voor huisvestingsadvies. Binnen 2 dagen was de verhuizing een feit.”

Opvanglocaties
Een project waarbij wederom snel geschakeld moest worden en waar solide teamwork ook weer aangesproken werd, is een project voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Een kantoorpand moet worden omgebouwd naar een opvanglocatie voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen. “De hulp van Marien werd ingeroepen en hij schakelde met Bas die vervolgens direct Teun erbij betrok”, vertelt Bas. “Schakelen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten en krachten,” aldus Teun. “Na een maand kwam daar een nieuwe opvanglocatie bij die ook razendsnel klaar moest zijn. Alles gebeurde op dezelfde middag: verbouwing en toezicht, de ervaring van het LOT-C kwam goed van pas. Team Rivium was geboren.”

Voor de volgende fase van dit project kwam Karina Zwankhuizen van s.v.d.p. vastgoedmanagement om de hoek kijken. “Wij werken ook al geruime tijd succesvol samen met Sander van der Pols van s.v.d.p. vastgoedmanagement en dus was ik niet verbaasd dat de samenwerking met Karina zeer snel en zeer soepel verliep,” zegt Bas enthousiast. “Karina heeft het facilitaire gedeelte op zich genomen en zorgt ervoor dat de inhuizing in samenspraak met de veiligheidsregio in goede banen wordt geleid. Ze fungeert als het ware als de ‘smeerolie’ tussen alle betrokken partijen en dat is heel waardevol.”

Dreamteam
“Gezamenlijk hebben we ontzettend veel kennis,” vertelt Karina. “Ondertussen zijn we ook al goed op elkaar ingespeeld waardoor iedereen welwillend is om elkaar te helpen, maar ook zeker kritische vragen durft te blijven stellen.” Teun en Karina vervullen in beide projecten een vergelijkbare rol, zij zijn de spil in het samenspel tussen opdrachtgever-bouw-gebruiker. “Karina en Teun weten ontzettend veel van alle facetten en hebben contact met iedereen waardoor zij van heel veel dingen op de hoogte zijn binnen het project,” aldus Marien. “Het is mooi om te zien dat we in zo’n korte tijd met elkaar deze projecten zo krachtig hebben kunnen oppakken.” Karina beaamt dit: “We hebben ook zo snel kunnen schakelen omdat de lijntjes kort zijn, er veel vertrouwen in elkaar is en we goed weten wat we aan elkaar hebben.” “Door nauw samen te werken motiveer je elkaar en haal je het beste uit jezelf,” concludeert Teun.

“Gelukkig zijn we totaal niet bedreigend voor elkaar, het is echt samenwerken wat we met elkaar doen en als er onverhoopt ergens iets niet goed lijkt te gaan, dan wordt dat ook gezamenlijk aangepakt,” stelt Marien vast. Bas is het hier volledig mee eens en vervolgt: “We zijn absoluut ambassadeurs voor elkaar en dat werkt beide kanten op. De ene keer betrekt KWK Marien, Karina of Jac bij opdrachten en de andere keer is dat vice versa. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten want iedereen heeft zijn eigen specialisme. Zo hoort dat in een dreamteam!”

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op