Stichting BOOR

Domein: Onderwijs
Projectomschrijving:

In totaal heeft BOOR 77 scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. KWK heeft voor de renovatie/nieuwbouw van 4 scholen een businesscase geschreven. De opdracht betrof 2 basisscholen en 2 voortgezet speciaal onderwijs scholen.

Gegevens:
  • Vier businesscases
  • Voortgezet Speciaal Onderwijs en Basis Onderwijs
  • Renovatie & nieuwbouw
Werkzaamheden:
  • Kaders van de huisvestingsopgave vaststellen
  • Inventariseren ambities, uitgangspunten en vereisten voor de huisvesting
  • Opstellen PvE
Bijzonderheden:
  • Grote diversiteit stakeholders
  • Verschillende specifieke doelgroepen betrokken
  • Medische problematiek leerlingen
  • Diverse praktijklokalen vereist in de planvorming VSO scholen
Deel dit project op:
Nieuwsgierig geworden wat we voor u kunnen betekenen?
Maak een afspraak