Thomas More Hogeschool & RVKO

Domein: Onderwijs
Projectomschrijving:

Vlakbij Rotterdam CS staat een licht en ruimtelijk gebouw dat de sectorale opleiding leraar basisonderwijs van de Thomas More Hogeschool en het bestuursorganisatie RVKO huisvest. Op basis van een gezamenlijke wens van de RVKO en TMH wordt het huidige pand uitgebreid en geoptimaliseerd, zodat aan de ruimtebehoefte wordt voldaan en de benodigde bouwfysische eigenschappen weer up to date zijn.

Gegevens:
 • 600 Studenten
 • 50 Medewerkers
 • 500 m2 bvo uitbreiding
 • April 2018 – maart 2020
Werkzaamheden:
 • Opstellen haalbaarheidsstudie uitbreiding en optimalisatie
 • Plan van aanpak en massastudie uitbreiding
 • Architectenselectie o.b.v. uitgangspuntennotitie en massastudie
 • Contractering o.b.v. VO+ en vraagspecificatie
 • Opstellen VO+ in samenwerking met ontwerpteam
 • Enginering en uitvoering in samenwerking met bouwteam
Bijzonderheden:
 • Ver-/ nieuwbouw terwijl de organisaties in bedrijf zijn
 • Hybride contactvorm bouwteam/UAV-gc E&C
 • Gevelrenovatie i.r.t. beschermd stadsgezicht
 • Enginering van inbouwpakket t.b.v. inpandige uitbreiding
 • Herindeling bestaand pand o.b.v. uitbreiding
 • Beperkte budgettaire middelen
Deel dit project op:
Nieuwsgierig geworden wat we voor u kunnen betekenen?
Maak een afspraak